สินค้า

ที่รินเหล้า

ที่รินเหล้า นิยมใช้รินเหล้าใส่แก้วโดยไม่กระเด็นหก

ยูทีซี พัฒนาที่รินเหล้าประเภทนี้สำหรับตลาดรัสเซีย สามารถรินเหล้าได้มากถึงสามแก้วในการรินครั้งเดียว