ความยั่งยืน

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

 

 

UCT Corporate-Social-Responsibility

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) เป็นฟังก์ชั่นการทำงานที่สำคัญในอุตสาหกรรมของเรา ซึ่งเป็นปัจจัยเชิงการตัดสินใจสำหรับลูกค้าของเรา และที่ UCT (Asia) เราภูมิใจที่สามารถใช้ CSR นี้เป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันได้

จริงๆ แล้ว เราทุ่มเทให้กับการจัดหาและการผลิตด้วยความมีจรรยาบรรณและด้วยความซื่อสัตย์ นับตั้งแต่เราเริ่มก่อตั้ง และเราภูมิใจที่ได้เป็นสมาชิก Sedex (Smeta) ที่ผ่านการตรวจสอบและได้รับการับรอง

เรามีฝ่ายกำกับดูแลปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งทำการตรวจสอบห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ของเราอย่างเป็นระบบ และรับประกันถึงความอย่างยั่งยืนในทุกด้านขององค์กร และยังมีการตรวจสอบ บันทึก และให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

 

ความยั่งยืน

 

 

 

UCT sustainability

เรามั่นใจว่ากระบวนการจัดซื้อจัดหาที่ยั่งยืนของเราผ่านการพิจารณาทางเศรษฐกิจ ทางสิ่งแวดล้อมและสังคมที่สมดุล

ซึ่งสิ่งนี้บรรลุข้อผูกพันด้านการผลิตในเชิงเศรษฐกิจ เชิงจริยธรรม และมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงจริยธรรมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม