ความยั่งยืน

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร UCT (Asia)

UCT(Asia) เป็นผู้ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) เราถือเป็นฟังก์ชั่นการทำงานที่สำคัญในอุตสาหกรรมของเรา

จริงๆ แล้ว เราทุ่มเทให้กับการจัดหาและการผลิตด้วยความมีจรรยาบรรณและด้วยความซื่อสัตย์ นับตั้งแต่เราเริ่มก่อตั้ง และเราภูมิใจที่ได้เป็นสมาชิก Sedex (Smeta) ที่ผ่านการตรวจสอบและได้รับการรับรอง

เรามีฝ่ายกำกับดูแลปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งทำการตรวจสอบห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ของเราอย่างเป็นระบบ และรับประกันถึงความยั่งยืนในทุกด้านขององค์กร และยังมีการตรวจสอบ บันทึก และให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

Corporate-Social-Responsibility

ความยั่งยืน

เรามั่นใจว่ากระบวนการจัดซื้อจัดหาที่ยั่งยืนของเราผ่านการพิจารณาทางเศรษฐกิจ ทางสิ่งแวดล้อมและสังคมที่สมดุล

ซึ่งสิ่งนี้บรรลุข้อผูกพันด้านการผลิตในเชิงเศรษฐกิจ เชิงจริยธรรม และมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงจริยธรรมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม

UCT (Asia) ตระหนักดีว่าธุรกิจอาจส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมได้เรามุ่งมั่นและค้นหาวิธีที่เราจะสามารถลดผลกระทบของผลิตภัณฑ์และบริการที่เราเสนอ เรากำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของเรา ร่วมกับพนักงาน พันธมิตร และโรงงานต่างๆ ของเรา ดังนั้นเราจึงร่วมกับพนักงานคู่ค้าและโรงงานของเราจึงกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของเรา

sustainability

มาดูนโยบายของเราว่าเรานำหลักการเหล่านี้ไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างไร:

  •  นำไปใช้ในสำนักงานของเรา เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร การซื้ออุปกรณ์การเดินทางและการประชุม ข้อปฏิบัติในการทำงาน
    และคำแนะนำสำหรับลูกค้า...
  • นำไปใช้ในธุรกิจของเราในแง่ของการปฏิบัติตามกฎหมายและซัพพลายเออร์ การจัดการของเสีย พลังงาน การรีไซเคิล และการใช้วัสดุรีไซเคิล วิธีการจัดส่ง การเลือกผลิตภัณฑ์ ค้นหาทางเลือกที่ยั่งยืนสำหรับพลาสติก

UCT (ASIA's) dedication to Eco-Friendliness

Some of the ways we adhere to our core principles

Thorough Sustainability

With all products manufactured in a responsible and ethical fashion, abiding by national regulatory requirement norms in each of our markets.

Reduce - Reuse - Recycle

We will suggest more sustainable options, either products using less plastic or suggestions for reusable promotional items. Of course with an emphasis on Recycled materials.

Legal Compliance

UCT (Asia) ensures legal compliance to all statutory requirements of
environmental regulations and standards that are appropriate to the goods we
supply

Energy

Production processes and equipment purchased are based on Energy Efficiency and the need to minimize harmful emissions.

Delivery methods

We record the shipping and delivery methods used for each order and work
towards carbon offsetting, if required.

Sedex Certification

The world's leading organization to help companies improve their responsible and sustainable business practices and UCT (Asia) are proud to be a member.

 

Our Eco Materials

With a dedication to sustainability UCT (ASIA) can provide products in a number of Eco friendly options. 

hemp-as-a-material

Hemp

Hemp production is one of the oldest and most eco-friendly when it comes to fabrics. The fast growing hemp plant is naturally pest resistant and can grow without the assistance of fertilizers and pesticides. In other words, it is a 100% organic crop and with significantly less chemicals, which makes it perfect for people who are chemical sensitive. The fiber is completely biodegradable (100% Recyclable) and holds its shape as good as polyester, but also has breathability.

wheat-wisp-sunset (1)

Wheat Straw

Wheat-straw is one of the latest eco friendly materials, mainly harvested as an agricultural waste product that remains after grain or juice is extracted from the crops. However it contains a substance known as Lignin, which when combined with sugar, can be turned into a bio-plastic.

When wheat straw is used to make bio-plastic, it becomes compostable and can decompose in a home or commercial site. Wheat Straw plastic leaves behind no toxic material, is completely BPA free and has FDA approval. Production of bio plastic consumes less energy and gives off less CO2 emissions than the production of synthetic plastics, which is derived from petroleum.

corn-stalk-ready-harvest-field

Corn PLA

Polylactic acid (PLA) is made by fermenting the sugars in corn starch or sugarcane in a solution of hot water and sulfur dioxide.  As a natural plastic substitute, it is a biodegradable, ecofriendly and renewably-sourced alternative to conventional petroleum-based plastics. Everything from plastic packaging for food take-out to medical products can now be made from PLA, which helps drastically reduce the carbon footprint of these industries.

cotton-flowers

Organic cotton

Organic cotton is equal to cotton in every way and is generally defined as being grown organically from non-genetically modified plants, and without the use of any synthetic agricultural chemicals such as fertilizers or pesticides.

To make sure that our cotton is indeed organic, UCT (Asia) go through extensive supply chain audits and verifications as only certified cotton can be marketed. Organic Cotton only makes up 1-2% of global cotton production but has been on the rise in recent years.

akha-farmers

Coffee husk

As one of the largest commodities in the world, Coffee is another excellent source of eco-friendly material. Coffee husks (or chaff) is the dried skin of the coffee bean. During the roasting process, the husk falls off and is mostly discarded as waste. Coffee husks are high in lignin and are being used as reinforcing filler for thermoplastic composites such as polypropylene or ABS. It has also been shown to be an effective detox agent.

bamboo-forest-nature-background

Bamboo Plastic Composite

Bamboo is known as one of the fastest growing plants (grass) in the world and it can replenish itself within a year minimal water requirements and without need of fertilizers to boost its growth. Since bamboo is naturally pest-resistant there is no need for pesticides. Bamboo plastic composite (or BPC) is essentially made by combining bamboo fibers with a matrix substance that will engulf the fibers and hold them in place. A 100% natural and biodegradable material, it is the ideal plastic replacement for your merchandise.

harvesting a cork tree

Cork

As one of the most durable organic materials Cork has great adhesive properties, making it easy to use in combination with different materials. Cork is made from the bark of the self-regenerating cork oak tree. It is considered among the most durable organic materials with the property of stabilizing the air temperature and humidity around it. It is a very flexible material and be treated in a simple natural way. In general the cork industry is regarded as one of the most environmentally friendly. Cork is 100% natural and biodegradable.

plastic-bottles-recycle-background-concept

RPET

Recycled PET is commonly known as rPET and is the most widely recycled plastic worldwide. The majority of all solid waste in the world is made up of PET Plastic. We re-use this material to to create new merchandise and craft something new from the old. PET is the most common type of plastic used widely for packaging, disposable bottles/containers across all industry verticals.

The use of rPET plastic is on the rise as a result of its low carbon footprint, recyclability, and strong environmental credentials.

beige-textile-bag-with-inscription-no-more-plastic-pink-background-no-plastic

Recycled fabrics

Recycled fabrics are made from waste fabrics (any textiles). The collected textile solid wastes are reprocessed in to fibre and then back to fabrics for further re-production of bags, garments or linen. Most of the manufacturers work with two streams : pre-consumer waste (scrap from production) and post-consumer waste (used textiles collected). The color segregation occurs during the process to avoid as much as possible the re-dyeing of the fabric.

glassblower-shaping-glass-blowpipe

Glass

Thanks to UCT (Asia)'s Glass Blowing manufacturing capabilities, we can provide our clients with the very best glass has to offer.

Glass does not contain any harmful chemicals and is 100% recyclable, it also has an unlimited lifespan and can be continuously recycled. The glass is crushed, then blended, and then melted with sand, limestone, and other raw materials, including more glass. The end result are new bottles, jars and glasses to promote your brand.

Paper Product Packaging

Paper Products

Once the paper is collected, transported and sorted, it is processed into a pulp and screened and cleaned. This pulp is then used in the production of new paper products. Everything from Straws to Pens and more, we have a wide range of available paper products.

The same items you already know and love, made with sustainability in mind. Why not get your project underway and contact us today, we are proud to be able to offer the most sustainable options in the procurement sector.

สมัครสมาชิกเพื่อรับจดหมายข่าวสารรายเดือนจาก UCT (Asia):

Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll to Top