สินค้า

ป้ายตั้งโต๊ะ

ป้ายสำหรับตั้งโต๊ะ มีส่วนช่วยในการขายหรือโปรโมตสินค้าบริการได้ดีเยี่ยม สำหรับร้านค้าหรือคาเฟ่ที่มีโต๊ะให้สำหรับลูกค้านั่ง They are usually made out of acrylic, metal or wood and can have a chalk board integrated. โดยปกติป้ายที่ตั้งโต๊ะทำมาจากอะคริลิกม เหล็ก หรือ ไม้ และสามารถใช้กระดานชอร์คได้