สินค้า

ปลอกหุ้มขวด

ปลอกหุ้มขวดหรือปลอกหุ้มขวดเบียร์ เป็นกุญแจสำคัญในการเก็บความเย็นสำหรับขวดเครื่องดื่มหรือแอลกฮอลล์ที่เสริฟแบบเย็นได้ดี ในภูมิอากาศแบบเขตร้อน