สินค้า

ที่เปิดขวด

ที่เปิดขวดโดยทั่วไปถูกใช้โดยบาร์เทนเดอร์สำหรับการเปิดฝาขวดอลูมิเนียมของขวดแก้ว ที่เปิดขวดมีหลายรูปแบบและลักษณะ และเป็นสินค้าส่วนหนึ่งที่สามารถนำมาโฆษณาการขายเครื่องดื่มสินค้านั้นๆได้