สินค้า

ทาวเวอร์กดเครื่องดื่ม

Beer Towers or Drink Dispensers are one of UCT’s many specialties. ทาวเวอร์เบียร์หรือตู้เก็บเครื่องดื่ม เป็นหนึ่งในสินค้าพิเศาของทางเรายูทีซี ขนาดของตู้กดเครื่องดื่มที่เรามีขนาดความจุหลากหลาย จาก 1 ลิตรไปจนถึง 5 ลิตร