สินค้า

แท่นแสดงขวด

แท่นวางสำหรับแสดงขวดถูกจัดทำในรูปแบบต่างกันขึ้นอยู่กับการจัดวางเพื่อส่งเสริมให้ดูดีทีสุดกับขวดมที่ใช้แสดง โดยทั่วไปวางแสดงโชว์ไว้หลังเครื่องบาร์ โดยทั่วไปแท่นแสดงขวดนิยมทำมาจากอะคริลิกม ไม้ หรือ สแตนเลส และนิยมิย่างใมากในการใช้ไฟ LED เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การการขายขวดที่แสดงนั้นๆ

ยูทีซี (เอเชีย)ตามแบบดีไซน์ของยูทีซี เรามีนวัตกรรมและอุตสาหกรรมในการผลิตแท่นวางขวดที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ