สินค้า

ที่ใส่กระดาษทิชชู่

กระดาษทิชชู่นั้น ถูกใช้มากบนโต๊ะอาหาร ทั้งในร้านอาหารและคาเฟ่ และบริษัทหรือร้านค้าที่ให้บริการเครื่องดื่มนั้น เข้าใจถึงความสำคัญของกระดาษทิชชู่ได้ทันที