สินค้า

ถาดเสริฟเครื่องดื่ม

ถาดเสิร์ฟเครื่องดิ่มโดยทั่วไป จะเป็นถาดลักษณะกลม เส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 32 ถึง 45 เซนติเมตร

UCT (Asia) develops numerous trays made out of Pine Wood, Melamine, Plastic Injection, Aluminum and Stainless Steel. ยูทีซี (เอเชีย) พัฒนาถามเสิร์ฟอาหารไว้หลากหลายรูปแบบ ทำมาจากไม้สนม เมลามีนม พลาสติก, อลูมิเนียม และเหล็กสแตนเลส