ยูโรคัพ 2016: เป็นผู้สนับสนุนจริงหรือเป็นเพียงผู้สนับสนุนเหมารวม?